Защита на личните данни

Защита на личните данни Уважаеми клиенти, „Аресенерджи“ ЕООД е администратор на лични данни и съгласно Общия регламент за защита на личните данни (ЕС 2016/679 от 27 април 2016 г., действащ на територията на Европейския съюз, в сила от 25.05.2018 г.) и в съответствие с неговите изисквания, а така също и съобразно изискванията на националното законодателство,…