Защита на личните данни

Защита на личните данни Уважаеми клиенти, „Аресенерджи“ ЕООД е администратор на лични данни и съгласно Общия регламент за защита на личните данни (ЕС 2016/679 от 27 април 2016 г., действащ на територията на Европейския съюз, в сила от 25.05.2018 г.) и в съответствие с неговите изисквания, а така също и съобразно изискванията на националното законодателство,…

Официално стартира процесът по въвеждането в България на пазар на електроенергия „в рамките на деня“

Официално стартира процесът по въвеждането в България на пазар на електроенергия „в рамките на деня“ До момента всички сделки на пазара на едро на електрическа енергия се извършват по модела „ден напред“, което на практика значи, че енергията се договаря и сделките се сключват в деня преди доставка, т.е. „от днес за утре“. Въвеждането на…