Официално стартира процесът по въвеждането в България на пазар на електроенергия „в рамките на деня“

Официално стартира процесът по въвеждането в България на пазар на електроенергия „в рамките на деня“ До момента всички сделки на пазара на едро на електрическа енергия се извършват по модела „ден напред“, което на практика значи, че енергията се договаря и сделките се сключват в деня преди доставка, т.е. „от днес за утре“. Въвеждането на…