Регулиран и свободен пазар

Регулиран и свободен пазар Погледнато в исторически план, от края на XIXв. до наши дни доставката на електроенергия е била традиционно извършвана от държавата или нейни предприятия. В ЕС едва в края на 90-те години на XXв. започва постепенния процес на навлизане на частни доставчици на електроенергия. Въпреки че от началото на този процес до…