Съветът на ЕС с позиция за европейския пазара на електроенергия

Съветът на ЕС с позиция за европейския пазара на електроенергия На 18 декември 2017 Съветът на Европейския съюз постигна съгласие по отношение на  общ подход (позиция по преговорите) за регламент, който да установи общовалидни правила гарантиращи, че европейският вътрешен електроенергиен пазар е конкурентен, ориентиран към потребителите, гъвкав и недискриминационен. Регламентът, който е част от пакета…

Кой може да излезе на свободен пазар?

Кой може да излезе на свободен пазар? Знаете ли, че първата сделка на свободния пазар на електроенергия в България е сключена през далечната 2004г. между АЕЦ „Козлодуй“ и медодобивния завод „Юмикор мед“-Пирдоп. Иначе казано, това е първата сделка по свободно договорени цени, а не по цени, които се определят от енергийния регулатор. От тогава насам, обаче,…

Народното събрание задължи централите над 5 MW да търгуват през борсата от 1 януари

Народното събрание задължи централите над 5 MW да търгуват през борсата от 1 януари Народното събрание задължи централите с обща инсталирана мощност над 5 MW да продават произведената от тях електрическа енергия чрез енергийната борса. Това задължение влиза в сила от 1 януари 2018 г., прие на второ четене Народното събрание. За централите, които Комисията…

Регулиран и свободен пазар

Регулиран и свободен пазар Погледнато в исторически план, от края на XIXв. до наши дни доставката на електроенергия е била традиционно извършвана от държавата или нейни предприятия. В ЕС едва в края на 90-те години на XXв. започва постепенния процес на навлизане на частни доставчици на електроенергия. Въпреки че от началото на този процес до…

Енергийна борса

Какво е енергийна борса и какви са ползите от нея? От началото на 2016г., България се нареди редом до европейските страни, които се сдобиха с енергийна борса. Въпреки шумното медийно отразяване на новината, липсваше полезна информация как съществуването на такъв организиран енергиен пазар може да повлияе на сметката за електроенергия или пък на цената на…

Улеснена процедура за излизане на свободен пазар за бита

Улеснена процедура за излизане на свободен пазар за бита От 1 април 2016 г. потребителите на ниско напрежение – домакинствата и малкият бизнес, могат да използват улеснена процедура за смяна на доставчика си на ток. Това стана възможно след като трите електроразпределителни дружества в страната разработиха стандартизирани товарови профили (СТП), одобрени от Комисията за енергийно…