Народното събрание задължи централите над 5 MW да търгуват през борсата от 1 януари

Народното събрание задължи централите над 5 MW да търгуват през борсата от 1 януари Народното събрание задължи централите с обща инсталирана мощност над 5 MW да продават произведената от тях електрическа енергия чрез енергийната борса. Това задължение влиза в сила от 1 януари 2018 г., прие на второ четене Народното събрание. За централите, които Комисията…