Съветът на ЕС с позиция за европейския пазара на електроенергия

Съветът на ЕС с позиция за европейския пазара на електроенергия На 18 декември 2017 Съветът на Европейския съюз постигна съгласие по отношение на  общ подход (позиция по преговорите) за регламент, който да установи общовалидни правила гарантиращи, че европейският вътрешен електроенергиен пазар е конкурентен, ориентиран към потребителите, гъвкав и недискриминационен. Регламентът, който е част от пакета…

Кой може да излезе на свободен пазар?

Кой може да излезе на свободен пазар? Знаете ли, че първата сделка на свободния пазар на електроенергия в България е сключена през далечната 2004г. между АЕЦ „Козлодуй“ и медодобивния завод „Юмикор мед“-Пирдоп. Иначе казано, това е първата сделка по свободно договорени цени, а не по цени, които се определят от енергийния регулатор. От тогава насам, обаче,…