Съветът на ЕС с позиция за европейския пазара на електроенергия

Съветът на ЕС с позиция за европейския пазара на електроенергия На 18 декември 2017 Съветът на Европейския съюз постигна съгласие по отношение на  общ подход (позиция по преговорите) за регламент, който да установи общовалидни правила гарантиращи, че европейският вътрешен електроенергиен пазар е конкурентен, ориентиран към потребителите, гъвкав и недискриминационен. Регламентът, който е част от пакета…

Народното събрание задължи централите над 5 MW да търгуват през борсата от 1 януари

Народното събрание задължи централите над 5 MW да търгуват през борсата от 1 януари Народното събрание задължи централите с обща инсталирана мощност над 5 MW да продават произведената от тях електрическа енергия чрез енергийната борса. Това задължение влиза в сила от 1 януари 2018 г., прие на второ четене Народното събрание. За централите, които Комисията…