Официално стартира процесът по въвеждането в България на пазар на електроенергия „в рамките на деня“

Официално стартира процесът по въвеждането в България на пазар на електроенергия „в рамките на деня“ До момента всички сделки на пазара на едро на електрическа енергия се извършват по модела „ден напред“, което на практика значи, че енергията се договаря и сделките се сключват в деня преди доставка, т.е. „от днес за утре“. Въвеждането на…

Кой може да излезе на свободен пазар?

Кой може да излезе на свободен пазар? Знаете ли, че първата сделка на свободния пазар на електроенергия в България е сключена през далечната 2004г. между АЕЦ „Козлодуй“ и медодобивния завод „Юмикор мед“-Пирдоп. Иначе казано, това е първата сделка по свободно договорени цени, а не по цени, които се определят от енергийния регулатор. От тогава насам, обаче,…

Регулиран и свободен пазар

Регулиран и свободен пазар Погледнато в исторически план, от края на XIXв. до наши дни доставката на електроенергия е била традиционно извършвана от държавата или нейни предприятия. В ЕС едва в края на 90-те години на XXв. започва постепенния процес на навлизане на частни доставчици на електроенергия. Въпреки че от началото на този процес до…

Енергийна борса

Какво е енергийна борса и какви са ползите от нея? От началото на 2016г., България се нареди редом до европейските страни, които се сдобиха с енергийна борса. Въпреки шумното медийно отразяване на новината, липсваше полезна информация как съществуването на такъв организиран енергиен пазар може да повлияе на сметката за електроенергия или пък на цената на…